تلفن: 22584258
تست1
کد مقاله: 135 NewsCounter تعداد بازدید : 2871

گچ و خاک


در پروژه های درحال ساخت ساختمانی، در مرحله ی گچ و خاک، رس را الک میکنند و سپس آن را با گچ مخلوط میکنند. معمولا نسبت مخلوط این ملات پنجاه درصد میباشد.
در ظرف های کوچکی که استامبولی نام دارد، پس از مخلوط گچ و خاک، ملات را با کمی آب مخلوط کرده و از این مخلوط را روی آب میریزند تا ذره های گچ با آب تر شوند.
برای تولید خمیر آن را با آب مخلوط میکنند.
(لازمه ی تشکیل خمیر یکنواخت برای پر کردن فاصله بین شمشه گیری مخلوط کردن آن با آب است)
ارزان تر و دیرگیر بودن و همچنین پلاستیک تر از گچ بودن آن(ملات مورد نظر) علت مصرف خاک در گچ و خاک میباشد.منبع : سایت بانک اطلاعات ساختمان لیدوبین