تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (گلستان شهرک چیتگر)
  22 - (گلستان شهرک چیتگر) - 5طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L22.2081
  محله : (گلستان شهرک چیتگر)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - تهرانسر
  21 - تهرانسر - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L21.1077
  محله : تهرانسر
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  20 - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L20.0271
  محله : (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت)
  20 - (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت) - 7طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L20.0270
  محله : (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت)
  20 - (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت) - 5طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L20.0269
  محله : (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت)
  20 - (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت) - 6طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L20.0268
  محله : (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  20 - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L20.0267
  محله : (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  20 - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد) - 5طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L20.0266
  محله : (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما