تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (دروس قلهک اختیاریه)
  3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 9طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L03.6836
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (ونک جردن)
  3 - (ونک جردن) - 19طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.6835
  محله : (ونک جردن)
  تعداد طبقات : 19
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (دروس قلهک اختیاریه)
  3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.6834
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (دروس قلهک اختیاریه)
  3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.6833
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 10طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.6832
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 10
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (تهرانپارس حکیمیه)
  4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.6831
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (تهرانپارس حکیمیه)
  4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 6طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L03.6830
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (دروس قلهک اختیاریه)
  3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 11طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L03.6829
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 11
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما