تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L15.05330
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  15 - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر) - 6طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L15.05320
  محله : (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  15 - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر) - 7طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L15.05310
  محله : (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (افسریه ابوذر اتابک)
  15 - (افسریه ابوذر اتابک) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L15.05300
  محله : (افسریه ابوذر اتابک)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L15.05290
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  15 - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر) - 7طبقه -دیوارچینی
 • شناسه : L15.05280
  محله : (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  15 - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر) - 7طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L15.05270
  محله : (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (خانی آباد شکوفه)
  19 - (خانی آباد شکوفه) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L19.01610
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما