تلفن: 22584258
تست1
استان: تهران
منطقه: 6
طبقات: 7
شهر: تهران
محله : (طالقانی کشاورز)
متراژ: 264متر
وضعیت: تخریب و گودبرداری
نوع کاربری: مسکونی
آدرس: ****

مشخصات مجری

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارفرما

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات سرپرست

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارگاه

 • نام :
  ****
 • تلفن :
  ****