تلفن: 22584258
تست1
کد : 500 NewsCounter بازدید : 1229 NewsDate 1394/10/06


متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.2 درصد کاهش داشته است.

 «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقصتادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

در این گزارش آمده است:‌

* در آذرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتما‌ن‌های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 638 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

* در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل با 0.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با 1.2 درصد کاش همراه بوده است.

در آذر ماه سال 94 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

لازم به ذکر است، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به معاملات مسکن سایر مناطق شهرری کشور نیست.

*حجم معاملات مسکن

در آذرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12.6 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 54.5 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با آذرماه سال 1393، 3.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 2.4 و 10 به ترتیب با سهم 10.6، 8.1 و 6.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است 68.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 15، 8، 1، 18 و 7) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 13.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

* تحولات قیمت مسکن

در آذرماه سال 1394، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 درصد افزایش و 1.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 4 (معادل 1.6 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 21 (معادل 6.9 درصد) تعلق دارد.

در آذرماه سال 1394 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمتر از آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

* تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در 9 ماهه نخست سال

در نه ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 108.8 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدی مواجه شده است.

**سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

* توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت  یک متر مربع بنا در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «25 الی 30» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 14.6 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی «20 الی 25» و «30 تا 35» میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.7 و 13.2 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 62.1 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (38.8 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

*توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذرماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» متر مربع معادل 15.8 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای «50 تا 60» و «70 تا 80» متر مربع به ترتیب با سهم 15.1 و 14.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

* توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آذرماه سال 1394 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش «100 تا 130» میلیون تومان با سهم 10.6 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «160 تا 190» و «130 تا 160» میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 9.9 و 9.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در آذرماه سال 1394 حدود 47.6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است و 5.9 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند. این سهم‌ها در آذرماه سال 1393 به ترتیب معادل 47.5 و 5.9 درصد بود.

* تحولات اجاره بهای مسکن

در آذرماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد بوده است.

*جمع‌بندی

مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکی از کاهش «تعداد معاملات» و «متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی» نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2.8 و 1.2 درصد است.

با این حال حجم معاملات در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از افزایش 4.8 درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن می‌باشد.

در مجموع ثبات نسبی قیمت‌‌ها در بازار مسکن طی دو سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال 1304 نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

انتهای پیام/