تلفن: 22584258
تست1

اطلس مال

اطلس مال

مالک اطلس مال، شرکت باغ فردوس ایرانیان است که ٤٠% سهام آن متعلق به موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر و ٦٠% آن متعلق به گروه شرکت‌های سا ...

ادامه
برج مسکونی اطلس

برج مسکونی اطلس

برج مسکونی «اطلس کیش» در زمینی به مساحت ٣٤١٠ مترمربع و با زیربنایی به مساحت ١٩,٠٣٥ مترمربع در حاشیه میدان پرشین گلف جزیره کیش واقع شده و ‌هم‌اکنون آ ...

ادامه