تلفن: 22584258
تست1

گچ و خاک

گچ و خاک

در پروژه های درحال ساخت ساختمانی، در مرحله ی گچ و خاک، رس را الک میکنند و سپس آن را با گچ مخلوط میکنند. معمولا نسبت مخلوط این ملات پنجاه درصد میباشد.

ادامه
سفید کاری

سفید کاری

در پروژه های ساختمانی، در مرحله ی سفید کاری، با تمام شدن مرحله ی گچ و خاک و در طی آن خشک شدن این مرحله، شروع به اجرای مرحله ی سفیدکاری میکنند. ملات گ ...

ادامه
سقف زنی و دیوارچینی

سقف زنی و دیوارچینی

یکی از مراحل اساسی در ساختمان سازی که به دو گروه سقف های سبک و سقف های سنگین دسته بندی می شود.

ادامه
اسکلت ساختمان

اسکلت ساختمان

از آنجاییکه اسکلت اکثر ساختمان ها در کشور ما فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیتهای خاص ساخته می شوند، آشنایی با مزایا و معایب سا ...

ادامه
بانک اطلاعات ساختمان و پروژه های ساختمانی لیدوبین

بانک اطلاعات ساختمان و پروژه های ساختمانی لیدوبین

بانک اطلاعات ساختمان امکان دسترسی به پروژه ها و بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت و نیمه کاره شهر تهران در گردآوری شده است

ادامه