تلفن: 22584258
تست1

بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری برج اداری، تجاری و تفریحی گلشن مشهد

بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری برج اداری، تجاری و تفریحی گلشن مشهد

برج تجاری-اداری گلشن در زمینی به مساحت4100 مترمربع با زیربنای50000مترمربع در 33 طبقه مشتمل بر 300 واحد تجاری (طبقات 1- تا 3) ، 140 واحد اداری (طبقات 5 ...

ادامه
بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری برج اداری، تجاری و تفریحی آیسان

بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری برج اداری، تجاری و تفریحی آیسان

تعداد طبقات : دو برج تجاری -تفریحی در ۲۷و ۳۵ طبقه مساحت زمین : ۴٠٠٠٠ متر مربع مساحت زیر بنا : ۴۵٠٠٠٠ متر مربع

ادامه
بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری رفاهی هشت بهشت تبریز

بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری رفاهی هشت بهشت تبریز

مجتمع تجاری و تفریحی هشت بهشت تبریز با زیر بنای ۲۰۰ هزار متر مربع متحول کننده غرب تبریز

ادامه
بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _  هتل فرشته پاسارگاد

بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ هتل فرشته پاسارگاد

هتل پاسارگاد در زمینی به مساحت 4574 دارای زیربنایی بالغ بر 110000 متر مربع، با ارتفاع 230 متر و در 54 طبقه شامل 9 طبقه پارکینگ، 7 طبقه تجاری – اداری و ...

ادامه