تلفن: 22584258
تست1

اطلاعات برج هزاره سوم

اطلاعات برج هزاره سوم

برج هزاره سوم برج مسکونی و تجاری هزاره سوم یا برج میلینیوم با ارتفاع ۱۱۸ متر سومین برج بلند شهر تهران و ایران است که در خیابان شیخ بهایی جای گرفته اس ...

ادامه
ساختمان های لوکس در حال ساخت تهران  - برج ونوس

ساختمان های لوکس در حال ساخت تهران - برج ونوس

ساختمان های لوکس در حال ساخت تهران - برج ونوس بلوار کوهک

ادامه
ساختمان های لوکس در حال ساخت تهران - برج های شش گانه پارلمان

ساختمان های لوکس در حال ساخت تهران - برج های شش گانه پارلمان

ساختمان های لوکس در حال ساخت تهران - برج های شش گانه پارلمان دریاچه

ادامه
ساختمان های لوکس در حال ساخت تهران - تندیس زنبق

ساختمان های لوکس در حال ساخت تهران - تندیس زنبق

ساختمان لوکس در حال ساخت تندیس زنبق زعفرانیه

ادامه