تلفن: 22584258
تست1

پروژه تجاری اداری در حال ساخت تهران مجتمع تجاری اداری پروژه هزاره سوم(میلینیوم)

پروژه تجاری اداری در حال ساخت تهران مجتمع تجاری اداری پروژه هزاره سوم(میلینیوم)

مشخصات پروژه هزاره سوم: مساحت زمین: براساس پروانه، متراژ برابر ۸۳۵۲ متر مربع و براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج، متراژ برابر ۱۵۲۰۰ متر مربع مس ...

ادامه
بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری برج اداری، تجاری و تفریحی گلشن مشهد

بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری برج اداری، تجاری و تفریحی گلشن مشهد

برج تجاری-اداری گلشن در زمینی به مساحت4100 مترمربع با زیربنای50000مترمربع در 33 طبقه مشتمل بر 300 واحد تجاری (طبقات 1- تا 3) ، 140 واحد اداری (طبقات 5 ...

ادامه
بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری برج اداری، تجاری و تفریحی آیسان

بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری برج اداری، تجاری و تفریحی آیسان

تعداد طبقات : دو برج تجاری -تفریحی در ۲۷و ۳۵ طبقه مساحت زمین : ۴٠٠٠٠ متر مربع مساحت زیر بنا : ۴۵٠٠٠٠ متر مربع

ادامه
بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری رفاهی هشت بهشت تبریز

بانک اطلاعات ساختمان _ اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ مجتمع تجاری رفاهی هشت بهشت تبریز

مجتمع تجاری و تفریحی هشت بهشت تبریز با زیر بنای ۲۰۰ هزار متر مربع متحول کننده غرب تبریز

ادامه