تلفن: 22584258
تست1
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی ارزیابی کیفی خرید ۲۵۰۰۰ کیلو گرم لوله پلی اتیلن مخصوص آب شرب در قطرهای ۶۳ الی ۳۵۵ میلی متر با برآورد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن ۴۰۰ - ۳۵۵- ۳۱۵

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله فولادی و اتصالات

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله فولادی و اتصالات

شرح آگهی : مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله فولادی و اتصالات مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند ش ...

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف با برآورد ۵۹,۷۷۰,۰۷۶,۰۰۰

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید: لوله پلی اتیلن ۴۰۰ PN=۱۰ PE=۸۰ - تعداد ۴۵۰۰ متر --- لوله پلی اتیلن ۳۵۵ PN=۱۰ PE=۸۰ - تعداد ۴۰۰۰ متر --- لوله پلی اتیلن ...

ادامه