تلفن: 22584258
تست1
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید: لوله پلی اتیلن ۴۰۰ PN=۱۰ PE=۸۰ - تعداد ۴۵۰۰ متر --- لوله پلی اتیلن ۳۵۵ PN=۱۰ PE=۸۰ - تعداد ۴۰۰۰ متر --- لوله پلی اتیلن ...

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله کاروگیت

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله کاروگیت

مناقصه پروژه های ساختمانی ارزیابی کیفی خرید مقدار ۷۴۶۴ متر لوله کاروگیت به قطر ۲۰۰ میلیمتر مورد نیاز پروژه های اجرایی خود و تحت نظارت کمیسیون فنی خرید ...

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید ۲۵۰۰۰۰ کیلوگرم لوله پلی اتیلن مخصوص آب شرب در قطرهای ۶۳ تا ۳۵۵ میلیمتر با برآورد ۲۵

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز ایستگاه پمپاژ روستای گندمان شهرستان سنندج از توابع استان کردستان به شرح اسناد و مدارک پیوستی

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید کاروگیت فاضلابی

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید کاروگیت فاضلابی

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید مقدار ۱۰۳۴۸ مترلوله کاروگیت فاضلابی سایز ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ روانسر

ادامه