تلفن: 22584258
تست1
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن سطح استان

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله UPVC

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله UPVC

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله UPVC به شرح : لوله UPVC آبرسانی به قطر اسمی mm۳۵۵ با مشخصات فنی PN۱۰Bar دارای علامت استاندارد آنتی UV قابل نگهداری ...

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید دستگاه هوارسان

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید دستگاه هوارسان

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید، حمل و نصب و راه اندازی کامل ۸ دستگاه هوارسان (شامل هواسازهای معمولی و هایژنیک) بیمارستان شهدای سرپل ذهاب

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید کابل برق و...

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید کابل برق و...

خرید کابل برق به مقدار ۴۰۶۰ متر طول خرید مفصل فلزی (موف) به مقدار ۴۶ عددخید کابلشو به تعداد ۴۰ عدد خرید سیم لخت مسی به مقدار ۱۵ متر طول با تضمین ۳۱۵. ...

ادامه