تلفن: 22584258
تست1
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوایی

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوایی

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوایی

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید چیلر

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید چیلر

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید یک دستگاه چیلر به ظرفیت ۶۰۰ تن

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _  مناقصه خرید اقلام فلزی

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید اقلام فلزی

مناقصه خرید اقلام فلزی مورد نیاز خود را شامل لوله ، میلگردو سیم مفتولی

ادامه