تلفن: 22584258
تست1
حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق صندوق توسعه ملی

حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق صندوق توسعه ملی

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات، با تأکید بر تأمین مالی صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: «یکی از سرفصل‌های خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی آن در حد معقول از ط ...

ادامه
مکاتبات افزایش سقف وام ۸۰ میلیونی مسکن آغاز شد

مکاتبات افزایش سقف وام ۸۰ میلیونی مسکن آغاز شد

مکاتبات افزایش سقف وام ۸۰ میلیونی مسکن آغاز شد

ادامه
کار تهران تمام است!

کار تهران تمام است!

کار تهران تمام است!

ادامه
توافق برای سنددار کردن واحدهای مسکونی در بافت‌‌های فرسوده شهری

توافق برای سنددار کردن واحدهای مسکونی در بافت‌‌های فرسوده شهری

توافق برای سنددار کردن واحدهای مسکونی در بافت‌‌های فرسوده شهری

ادامه
حجم معاملات مسکن در آذر ماه ۴.۸ درصد افزایش یافت

حجم معاملات مسکن در آذر ماه ۴.۸ درصد افزایش یافت

حجم معاملات مسکن در آذر ماه ۴.۸ درصد افزایش یافت

ادامه