تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L13.1602
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 8
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31
شناسه : L13.1607
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31
شناسه : AL07.0284
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 7
محله : (هفت تیر بهار طالقانی)
طبقه : 8
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31
شناسه : h0404285
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 4
محله : (تهرانپارس حکیمیه)
طبقه : 6
واحد : 8
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31
شناسه : L01.3941
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 10
واحد : 15
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31
شناسه : L01.4165
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 10
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31
شناسه : L01.4323
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 22
واحد : 30
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31
شناسه : L01.5317
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31
شناسه : L01.5759
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 16
واحد : 22
تاریخ بروز رسانی : 1398/02/31