تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : AL03.6466
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30
شناسه : K02.020024
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 2
محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30
شناسه : K02.020025
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 2
محله : (مرزداران،ستارخان)
طبقه : 6
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30
شناسه : K03.0030004
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30
شناسه : K03.0030005
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30
شناسه : K03.0030006
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30
شناسه : K04.0040038
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 4
محله : (پاسداران نوبنیاد)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30
شناسه : K04.0040039
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 4
محله : (تهرانپارس حکیمیه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30
شناسه : K04.0040040
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 4
محله : (بنی هاشم رسالت)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/04/30