تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : K05.0050032
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : شهران
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/16
شناسه : K05.0050009
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/15
شناسه : K05.0050002
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/15
شناسه : K05.0050017
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/15
شناسه : L05.5251
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/13
شناسه : L05.5261
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/13
شناسه : K05.0050003
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : شهران
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/13
شناسه : L05.5225
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/11
شناسه : L05.5190
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 9
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/04/09