تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : AL03.6439
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
طبقه : 8
واحد : 14
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30
شناسه : AL03.6443
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
طبقه : 8
واحد : 14
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30
شناسه : AL03.6471
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30
شناسه : L01.5004
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 14
واحد : 11
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30
شناسه : L01.5927
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 13
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30
شناسه : L01.6298
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30
شناسه : L01.6559
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30
شناسه : L01.6852
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30
شناسه : L01.6859
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 12
واحد : 36
تاریخ بروز رسانی : 1397/11/30