تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L03.6545
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 5
واحد : 20
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/11
شناسه : L01.6998
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 12
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/10
شناسه : L02.8371
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 2
محله : (گیشا،تهران ویلا،شهرآرا)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/10
شناسه : AL03.6232
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 23
واحد : 58
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/08
شناسه : L01.3852
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 16
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/08
شناسه : L01.3964
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 10
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/08
شناسه : L01.4496
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 21
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/08
شناسه : L01.5500
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 26
واحد : 70
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/08
شناسه : L01.5616
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 14
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/01/08