تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : K04.0040090
وضعیت پروژه : آماده تخریب
منطقه : 4
محله : (تهرانپارس حکیمیه)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23
شناسه : L01.6412
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 10
واحد : 20
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23
شناسه : L01.6463
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23
شناسه : L01.6471
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 14
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23
شناسه : L01.6519
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 20
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23
شناسه : L01.6586
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23
شناسه : L01.6600
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 8
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23
شناسه : L01.6646
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23
شناسه : L01.6706
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 9
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1398/08/23