تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L05.5233
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02
شناسه : L05.5255
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02
شناسه : L05.5256
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 13
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02
شناسه : L05.5259
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02
شناسه : L05.5260
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 7
واحد : 15
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02
شناسه : L05.5261
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02
شناسه : L05.5263
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 13
واحد : 200
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02
شناسه : L06.4428
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 6
محله : (یوسف آباد توانیر)
طبقه : 8
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02
شناسه : L06.4447
وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
منطقه : 6
محله : (آرژانتین تخت طاووس)
طبقه : 6
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/07/02