تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : L02.7311
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 2
محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01
شناسه : L02.7496
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 2
محله : (مرزداران،ستارخان)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01
شناسه : L01.4250
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 10
واحد : 30
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01
شناسه : L01.5131
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01
شناسه : L01.5321
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 12
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01
شناسه : L01.6173
وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 15
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01
شناسه : L02.1712
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 2
محله : (مرزداران،ستارخان)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01
شناسه : L02.4308
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 2
محله : (مرزداران،ستارخان)
طبقه : 18
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01
شناسه : L02.7040
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 2
محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/01