تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : AL03.3253
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 13
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03
شناسه : AL03.3271
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 11
واحد : 11
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03
شناسه : AL03.3332
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 8
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03
شناسه : AL03.3333
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 10
واحد : 27
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03
شناسه : AL03.3361
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 11
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03
شناسه : AL03.3394
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 8
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03
شناسه : AL03.3444
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (میرداماد ظفر)
طبقه : 9
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03
شناسه : AL03.3461
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03
شناسه : AL03.4043
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03