تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 5 - جنت آباد - 6طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : LA05.1641
  محله : جنت آباد
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - پونک - 0طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : LA05.1640
  محله : پونک
  تعداد طبقات : 0
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - جنت آباد - 10طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : LA05.1639
  محله : جنت آباد
  تعداد طبقات : 10
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - کوی فردوس - 9طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : LA05.1638
  محله : کوی فردوس
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - جنت آباد - 0طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : LA05.1637
  محله : جنت آباد
  تعداد طبقات : 0
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - جنت آباد - 8طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : LA05.1636
  محله : جنت آباد
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - کوی فردوس - 7طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : LA05.1635
  محله : کوی فردوس
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 8طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : LA01.2138
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید 13 دستگاه آسانسور کششی
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید 2 دستگاه آسانسور