تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 15 - (افسریه ابوذر اتابک) - 5طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : LA15.1191
  محله : (افسریه ابوذر اتابک)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 12 - (دروازه شمیران بهارستان فردوسی) - 7طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : LA12.0165
  محله : (دروازه شمیران بهارستان فردوسی)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (گیشا،تهران ویلا) - 0طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : LA02.1865
  محله : (گیشا،تهران ویلا)
  تعداد طبقات : 0
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (طالقانی کشاورز) - 7طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : LA06.5376
  محله : (طالقانی کشاورز)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 8 - (نارمک) - 0طبقه -رو به اتمام

  جزئیات

  شناسه : LA08.1269
  محله : (نارمک)
  تعداد طبقات : 0
  وضعیت پروژه : رو به اتمام
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 8 - (نارمک) - 8طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : LA08.1268
  محله : (نارمک)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 13 - (تهران نو نیرو هوایی) - 8طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : LA13.1324
  محله : (تهران نو نیرو هوایی)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 7 - (عباس آباد سهروردی) - 7طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : LA07.2211
  محله : (عباس آباد سهروردی)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید کولر گازی
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه اجرای موزاییک فرش
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه اجرای نمای کامپوزیت