تلفن: 22584258
تست1
استان: تهران
منطقه: 7
طبقات: 5
شهر: تهران
محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
متراژ: 102متر
وضعیت: اتمام رسید
نوع کاربری: مسکونی
آدرس: ****

مشخصات مجری

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارفرما

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات سرپرست

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارگاه

 • نام :
  ****
 • تلفن :
  ****