تلفن: 22584258
تست1
استان: تهران
منطقه: 6
طبقات: 49
شهر: تهران
محله : (فاطمی امیرآباد)
وضعیت: اسکلت و سقف زنی (بتنی )
نوع کاربری: اداری
آدرس: ****

مشخصات مجری

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارفرما

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات سرپرست

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارگاه

 • نام :
  ****
 • تلفن :
  ****