تلفن: 22584258
تست1
استان: تهران
منطقه: 5
طبقات: 7
شهر: تهران
محله : کوی فردوس ، صادقیه
وضعیت: اتمام رسید
نوع کاربری: تجاری
آدرس: ****

مشخصات مجری

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارفرما

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات سرپرست

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارگاه

 • نام :
  ****
 • تلفن :
  ****