تلفن: 22584258
تست1
استان: تهران
منطقه: 1
طبقات: 8
شهر: تهران
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
وضعیت: گچ و خاک
نوع کاربری: تجاری - اداری
آدرس: ****

مشخصات مجری

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارفرما

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات سرپرست

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارگاه

 • نام :
  ****
 • تلفن :
  ****