تلفن: 22584258
تست1
کد مقاله: 130 NewsCounter تعداد بازدید : 4946

مجتمع مسکونی پاسارگاد


معرفی
مجتمع مسکونی پاسارگاد (ناحیه امام ) با زیر بنای کل 17892 دارای 120 واحد مسکونی ، 7 واحد تجاری و 130 واحد پارکینگ در خاوران تهران واقع شده است. این ساختمان دارای 7 طبقه کلی که به بخش های مختلفی چون 5 طبقه مسکونی ، 1 طبقه تجاری و 2 طبقه پارکینگ تقسیم می شود.
مشخصات کامل برج

مساحت 
)
متر مربع(

زمین

3952

تعداد 
طبقات

کل

7

تعداد 
واحدها

مسکونی

120

زیر بنای کل

17892

مسکونی

5

تجاری

7

مفید مسکونی

10533

تجاری

1

پارکینگ

130

مفید تجاری

616

پارکینگ

2

تعداد بلوک

6

ویژگی های معماری
این ساختمان در حال ساخت می باشد و بزودی مشخصات آن در سایت بروزرسانی می گردد.
موقعیت جغرافیایی
تهران - جاده خاوران - بلوار مینایی - خیابان قاسمی


منبع : آیتیس