تلفن: 22584258
تست1
کد مقاله: 134 NewsCounter تعداد بازدید : 2821

سفید کاری


در پروژه های ساختمانی، در مرحله ی سفید کاری، با تمام شدن مرحله ی گچ و خاک و در طی آن خشک شدن این مرحله، شروع به اجرای مرحله ی سفیدکاری میکنند.
ملات گچ را به علت زودگیر بودن در ظرف های کوچکی که استامبلی نامیده میشود به میزان کم درست میکنند.برای ساختن ملات گچ باید پودر گچ را درون آبی که در استامبلی میریزند بپاشند.
این کار لازمه ی قرار گرفتن همه ی دامنه های گچ در مجاورت آب و تر شدن آن است.
همچنین برای ایجاد سطح صاف و یکنواخت ملات را با ماله روی کاه گل و یا گچ خاک میریزند.


منبع : سایت بانک اطلاعات ساختمان لیدوبین