تلفن: 22584258
تست1
کد مقاله: 189 NewsCounter تعداد بازدید : 6334

اطلاعات پروژه های در حال ساخت _ بیمارستان در حال ساخت شهدای تجریش


لیست بیمارستانهای در حال ساخت تهران _ بیمارستان در حال ساخت شهدای تجریش

امروز از لیست پروژه های بیمارستانی در حال ساخت تهران، بیمارستان 540 تختخوابی تجریش را برای شما برگزیدیم.

با توجه به نیاز شهر تهران؛ طراحی این پروژه (در قالب یک بخش بزرگ 579 تختخوابی) در سال 1388 آغاز شد و در همان سال ابلاغ نقشه ها برای شروع عملیات اجرایی به سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفت. در سال 1390 عملیات اجرایی پروژه از طرف وزارت راه و شهرسازی با انتخاب شرکت پیمانکار شروع شد.
در سالهای 1391 و 1392 اجرای بخشی از پروژه (متشکل از چهار بلوک اجرایی)، در برخی از بلوک ها انجام پذیرفت.

پس از پیگیری‌های دانشگاه برای سرعت بخشی به انجام پروژه در سال 1394 اجرای این عملیات به دانشگاه واگذار شد که با هماهنگی‌های صورت گرفته میان دانشگاه و وزارت بهداشت قرار شد اجرای پروژه مذکور توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) صورت گیرد که موافقتنامه شروع اجرای پروژه 27 مردادماه به قرارگاه مذکور ابلاغ شد.

براساس قرارداد منعقده قرار است این بیمارستان در حال ساخت که از چهار بلوک اجرایی (بلوک A: هفت طبقه و سه بلوک دیگر B،C،D با 13طبقه) تشکیل شده است ظرف مدت 24 ماه تکمیل شده و در تابستان سال 96 به بهره‌برداری برسد. همچنین تعداد تخت‌های اسمی بیمارستان 579 تخت در موافقت نامه درج شده است اما ظرفیت 750 تخت را دارا می باشد.

  • مشخصات طرح پروژه بیمارستانی در حال ساخت:
مساحت زیرزمین:
۶۶۳۶.۵ مترمربع
مساحت همکف :
۵۸۸۹٫۴ مترمربع
مساحت طبقه اول :
۶۳۱۶.۵ مترمربع
مساحت طبقه دوم:
۵۰۲۹٫۷ مترمربع
مساحت طبقه سوم:
۵۰۵۵.۸ مترمربع
مساحت طبقه چهارم:
۵۰۲۰.۲ مترمربع
مساحت طبقه پنجم:
۵۰۲۰.۴ مترمربع
مساحت طبقه ششم :
۳۳۹۷.۲ مترمربع
مساحت طبقه هفتم:
۳۲۵۰.۲ مترمربع
مساحت طبقه هشتم:
۳۲۴۶.۵ مترمربع
مساحت طبقه نهم:
۳۲۴۹٫۶ مترمربع
مساحت طبقه دهم:
۳۲۴۹٫۶ مترمربع
مساحت طبقه یازدهم:
۳۲۴۶.۷ مترمربع
مساحت خرپشته:
۱۹۴.۵ مترمربع

تعداد طبقات: ۱۲ طبقه روی زمین و یک طبقه در زیرزمین (مجموع ۱۳ طبقه)
 
عنوان پروژه: بیمارستان آموزشی درمانی ۵۴۰ تختخوابی شهدای تجریش
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران
پیمانکار ساختمان: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- گروه تخصصی شهید رجایی

در حال حاضر پیشرفت پروژه 38 درصد می‌باشد.شما به کمک بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت لیدوبین، علاوه بر دسترسی به بانک اطلاعات ساختمان سازان تهران، به اطلاعات پروژه های ساختمانی دسترسی پیدا کرده و همچنین امکان ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق پنل پیامک به بانک شماره موبایل ساختمان سازان تهران فراهم است.

در مطلب بعدی یکی دیگر از پروژه های بزرگ ساختمانی در حال ساخت تهران را با هم بررسی خواهیم نمود. پس با ما همراه باشید!منبع : مهندسین مشاور ماهر و همکاران