تلفن: 22584258
تست1
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف ، شرکت اب و فاضلاب روستایی استان فارس

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله چدن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله چدن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله چدنی سایز ۷۰۰جهت انتقال آب کشاورزی سراب گاماساب از توابع شهرستان نهاوند

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن با برآورد ۶

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن ۱۱۰ و۱۶۰و۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتری برای شهرهای پارس آباد و نمین و مشگین شهر

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله های پلی اتیلن در اقطار ۶۳-۹۰-۱۲۵-۱۶۰ میلیمتروبه متراژ۱۸۴۰۲۴مترمطابق مشخصات فنی واستانداردشرکت ملی گازایران.

ادامه