تلفن: 22584258
تست1
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن تک جداره در اقطار ۳۱۵ - ۶۰۰ و ۴۰۰ م . م به ترتیب ۱۷۰۰ - ۱۲۰ و ۷۰۰ متر

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی ارزیابی کیفی خرید ۶۵۸۰۰ متر لوله از جنس پلی اتیلن با فشار کار ۱۰ اتمسفر و از نوع PE۱۰۰ در اقطار ۱۱۰ - ۱۶۰ - ۲۰۰ میلیمتر

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی ارزیابی کیفی خرید ۲۵۰۰۰ کیلو گرم لوله پلی اتیلن مخصوص آب شرب در قطرهای ۶۳ الی ۳۵۵ میلی متر با برآورد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه پروژه های ساختمانی خرید لوله پلی اتیلن موردنیاز ایستگاه پمپاژ روستای گندمان شهرستان سنندج - کردستان

ادامه
مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید آسانسور

مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید آسانسور

مناقصه پروژه های ساختمانی عملیات اجرایی خرید ، جمع آوری، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور خود

ادامه